شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات

از شهرام جزایری تا شهداد ماله‌میری؛ قصه آدم‌های پشت ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات در ایران است. هزینه هر یک...