شمار کاربران تلگرام در ایران

تا سپتامبر ۲۰۱۷، درآمد کانال‌های تلگرامی ایران ۲۳.۳ میلیون دلار عنوان شده بود. در ایران ۹۲ درصد کاربران...