شمال سوریه

گروه‌های مخالف اسد برای ساکنان مناطق تحت تصرف‌شان در شمال #سوریه کارت شناسایی جدید صادر خواهند کرد. با این...

ترکیه می‌خواهد مانع از پیشروی کردها در شمال سوریه شود، آمریکا اما از آن‌ها حمایت می‌کند. ییلدریم اظهار...

«فدراسیون شمال سوریه» – به‌عنوان حکومتی دمکراتیک - هنوز به‌صورت رسمی از سوی کردهای سوریه اعلام نشده است اما...