شنود دفتر کار علی مطهری

سخنگوی قوه قضائیه احکام قضات را با استناد به شنود ندانست. او نظارت را یکی از کلیدواژه‌های دوران ریاست...

علی مطهری گفته که دفتر کارش را وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌کرد. او می‌گوید که با عاملان این...