شنود غیرقانونی

شبکه ZDF آلمان از عملیات مشترک جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و آلمان در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ برای...

سخنگوی قوه قضائیه احکام قضات را با استناد به شنود ندانست. او نظارت را یکی از کلیدواژه‌های دوران ریاست...

عربستان سعودی مکالمات تلفنی مدیرعامل آمازون که در رتبه نخست «ثروتمندترین»‌های جهان قرار دارد را شنود کرده است.

مجید انصاری مدعی است که مسئولان حکومتی ایران در جلسات رسمی، نگران شنود سخنان‌شان از سوی دستگاه‌های امنیتی هستند...