شهاب‌الدین فرخیار

شهزاده سمرقندی- آیا سفر رئیس‌جمهوری تاجیکستان به ریاض آن هم درست پس از قطع مناسبات ایران و عربستان...