شهاب بیضایی

ایان لزلی - واقعیت مأیوس‌کننده است: آزمایش در هر مرحله‌ای مجهولات بیشتری تولید می‌کند تا معلومات.

دکا ایتکِنهد - دومین رمان آرونداتی روی، نویسنده و فعال سیاسی هندی، «وزرات منتهای خوشبختی»، بعد از بیست سال...

باکسر - «چرا تا کنون هنرمندان زن بزرگی وجود نداشته‌اند؟» موج جدید نمایشگاه‌های کاملاً زنانه این سؤال را دوباره...

منا نجار - حقوق زنان در عربستان سعودی تا چه حد رعایت می‌شود؟ نقش سرپرست یا قیم در زندگی...