شهرداری اهواز

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه هفتم مهر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

وزارت کشور مجوز استخدام آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها را که حداقل سه سال سابقه کار دارند را صادر...

چند اعتصاب، اعتراض و تجمع کارگری در مناطق مختلف ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد. دستمزدها، حق بیمه،...

کارگران شهرداری اهواز می گویند اگر شغل دوم و سوم نداشته باشند قادر به تهیه مواد غذایی مانند گوشت...

کارگران بازداشت‌شده می‌گویند پرداخت حقوق ثابت، حق اولاد، حق مسکن، حق بن و خواروبار و مزایای مربوط به شب‌کاری...

آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر خوزستان گفته است که مقام قضایی برای آزادی هر کدام از کارگران، ۳۰ میلیون...

هدف از مذاکره‌ها جلوگیری از صدور احکام نامتعارف برای کارگران است اما در روزهای گذشته ۹ نفر از...

۲۴ نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه چهار اهواز که روز دوشنبه ۲۴ خرداد و در جریان تجمع اعتراضی...

بیشتر ساکنان گلدشت روستانشین‌های عرب بوده‌اند که طی سال‌ها زمین‌های خود را به دلیل تقسیم ارضای و سیاست‌های «عرب‌زدایی»...

۲۳۰ کارگر در استخدام این شرکت هستند. این کارگران علاوه بر این که دو ماه است مزد نگرفته‌اند، به...

یک‌صد تن از کارگران شرکت