شهرداری تهران و دستفروشان

با نزدیک شدن به آخرین ماه‌های سال، برخورد با دستفروشان در تهران شدت می‌گیرد. معاون شهردار منطقه ۱۱ از...