شهرداری منطقه دو

شهردار منطقه دو می‌گوید که این کارگران کارواش بودند که با در دست داشتن «چماق و سنگ» مأموران اجرای...