شهرداری ها

کارگران شهرداری #مریوان سه‌شنبه سوم دی از جمع‌آوری زباله‌های این شهر امتناع کردند و دست به اعتصاب زدند. به...

محمد صالحی دارانی، نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها می‌گوید «به دلیل بعضی سیاست های اشتباه، بیش از...