شهرستان پرديس

۴۷ زن و ۴۲ مرد به اتهام برگزاری پارتی‌های شبانه در شهرستان پرديس استان تهران بازداشت شدند.