شهرنوش پارسی‌ پور

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ و خانم لقا به قم مى‌روند و مقيم يك خانه زوارى مى‌شوند. شب‌ها به زيارت...

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ پناهى جز خانم لقا ندارد. خانم لقا به شدت وحشت‌زده است و به دكتر مى‌گويد...

شهرنوش پارسی‌پور – کریم را کشته‌اند. فروغ كه از كشته شدن كريم خبر ندارد، از بى‌خبرى بسیار آشفته است...

شهرنوش پارسی‌پور – فروغ از مرد دیگری باردار است. دکتر، شوهر او مى‌خواهد به همخوابگى با فروغ تظاهر كند...

شهرنوش پارسی‌پور - روزى فروغ به دیدار خاله‌اش خانم لقا مى‌رود و به او اعتراف مى‌کند که شوهرش مردى...

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ به شدت از کمبود روابط جنسى رنج مى‌برد. هرگاه که با آذرماه حرف مى‌زند و...

شهرنوش پارسی‌پور - تولد پیمان، پسر نیر و دکتر اعتماد دریچه نوینى به روى نیر گشود. او که یک...

شهرنوش پارسی‌پور - نیر احساس مى کند با خود قدیمش به اندازه هزار سال فاصله پیدا کرده است. او...

شهرنوش پارسی‌پور - دکتر اعتماد و نیر به اتفاق بزرگ علوى و احسان طبرى و تمام بچه‌ها به دماوند...

شهرنوش پارسی‌پور - نیر که بسیار خسته است به خانه برمى‌گردد و مى‌بیند که بزرگ علوى و احسان طبرى...

شهرنوش پارسی‌پور - دكتر اعتماد و بزرگ علوى در گراند هتل تهران دارند ناهار مىخورند. علوى تعريف مىكند كه...

شهرنوش پارسی‌پور - شوكت به خانه برمى‌گردد و با پروانه حرف مى‌زند. به او پيشنهاد مى‌كند بروند با مردى...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130526_Shahnameh_104_ShahrnushParsipur.mp3

شهرنوش پارسی‌پور - خانم آناکراسنوولسکا، استاد و مدیر دانشکده شرق‌شناسى کراکو و متخصص زبان پارسى که به گفته خودش...

شهرنوش پارسی‌پور - سون - آرامش (باد، نفوذکننده) در عنصرشناسى چین باستان، پنج عنصر وجود دارد: چوب یا باد،...

شهرنوش پارسی‌پور - پدر عصمت مرتجع نبود، اما براى خودش عقایدى داشت. مثلاً به نظر او شش کلاس سواد...

حسین نوش‌آذر در گفت‌و‌گو با شهرنوش پارسی‌پور - این هفته در برنامه «با خانم نویسنده»، شهرنوش پارسی‌پور نویسنده‌ای را...

شهرنوش پارسی‌پور - شمسى در شکم مادرش بود که زن و شوهر از یکدیگر جدا شدند. داستان به این...

شهرنوش پارسی‌پور - گفتیم که پسر بى‌رحم امپراتور رفتار نامناسبى با همسرش داشت و همسر او رنج مى‌برد. حتى...