شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی‌پور - باید دانست که میان مردم عادی و تیکی، به عنوان نخستین انسان، که نیمه‌خدا و دارای...

شهرنوش پارسی‌پور - در برنامه پیشین دیدیم که جمهوری اسلامی از تولید وحشت دارد. درست به دلیل همین وحشت...

شهرنوش پارسی‌پور - شیه هو - با فشار گاز زدن/سه‌خطی بالا لی چسبنده، آتش/سه‌خطی پائین چه ان برانگیختن، تندر

شهرنوش پارسی‌پور - گفتیم که "یو" سه زنبیل دانش صلح و عشق، آئین‌های مذهبی و دعا و زنبیل دانش...

شهرنوش پارسی‌پور - در واژه نامه انگلیسی- فارسی محمد رضا باطنی، در برابر واژه "سندروم" واژه "نشانگان" به دست...

شهرنوش پارسی‌پور - کوان – سیر و سلوک (نگرش) /سه‌خطی بالا سون دلنشین، باد/سه‌خطی پائین کوون واکنش، زمین

یک نوسان...

شهرنوش پارسی‌پور - از استرالیا به نیوزیلند می‌رویم. این بخش نیز با بهره گیری از کار تحقیقی دکتر کریس...

شهرنوش پارسی‌پور - همه ما به نحوی قمارباز هستیم. از من که هر هفته دو دلار بی‌زبان را می‌دهم...

شهرنوش پارسی‌پور - لین- نزدیک شدن/سه‌خطی بالا کوون واکنش، زمین/سه‌خطی پائین توئی شادی آفرین، دریاچه
نقش- واژه "لین" در...

شهرنوش پارسی‌پور - جزیره تاسمانی در جنوب استرالیا قرار دارد. بومیان این جزیره اسطوره‌ای به این شرح دارند. زمانی...

شهرنوش پارسی‌پور - بانوی افغان را همیشه در ورزشگاه‌مان می‌بینم. البته نام او بانوی افغان نیست. نامش را نمی‌دانم....

شهرنوش پارسی‌پور - کو – کار بر روی آنچه فاسد شده است (ضایع شدگی) /سه‌خطی بالا کن کوهستان، در...

شهرنوش پارسی‌پور - در یک اسطوره آفرینش که در استرالیای مرکزی به‌وجود آمده شرح می‌شود که انسان از گل...

شهرنوش پارسی‌پور – در سال‌های دهه ۱۹۶۰، با اختراع قرص و وسایل جلوگیری از بارداری تعریف شخصیت زن به‌کلی...

شهرنوش پارسی‌پور - سوئی – دنبال کردن/سه‌‌خطی بالا: توئی شادی آفرین، دریاچه/سه‌خطی پائین: جه ان... برانگیختن، تندر/سه خطی توئی،...

شهرنوش پارسی‌پور - گفتیم که مار و رنگین‌کمان برای بومیان استرالیا هم‌هویت هستند. داستان‌های زیادی درباره این هم‌هویتی شکل...

شهرنوش پارسی‌پور - یو – اشتیاق، شور و شوق/سه‌خطی بالا: جن تندر، برانگیختگی/سه‌خطی پایین: کوون واکنش، زمین/ خط قوی...

شهرنوش پارسی‌پور - به طور کلی تعریف اسطوره کار مشکلی‌ست. گاهی شهامت به خرج می‌دهم و اسطوره را چنین...

شهرنوش پارسی‌پور - در ورزشگاه، روبروی مرلین، مربی پیلاتی نشسته‌ام و به عضلات پیچیده بدن او نگاه می‌کنم و...

شهرنوش پارسی‌پور - جی ین – فروتنی/سه خطی بالا کوون واکنش، زمین/سه خطی پایین در سکون، کوه/ این شش‌خطی...