شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی‌پور - تا اینجا پیش آمدیم که گیل گمش و انکیدو برای کشتن هوم بابا، نگهبان هولناک جنگل‌های...

شهرنوش پارسی‌پور - اندک اندک پیش می‌رویم و با روح یی جینگ آشنا می‌شویم. این‌بار نوبت «شش‌خطی» ششم است...

شهرنوش پارسی‌پور - در شماره‌های پیشین تا حدودی با تاریخچه داستان گیل‌گمش آشنا شدیم. همچنین آغاز داستان را دنبال...

سارا روشن - مرضیه وفامهر فیلم‌ساز و بازیگر سینما و تآتر نزدیک به یک ماه است که در بازداشت...

شهرنوش پارسی‌پور - هزاران سال پیش، شهر کیش که در ۸۰ کیلومتری بغداد کنونی قرار داشت شهر بسیار مهمی...

شهرنوش پارسی‌پور - نام این «شش‌خطی»، جون، در حقیقت نمایشگر شاخه‌ی گیاهی‌ست که تلاش می‌کند با عبور از مانعی...

شهرنوش پارسی‌پور - در برنامه‌ی گذشته دیدیم که «اوآنس»، که به زبان ارمنی «هوانس» نامیده می‌شود، چه بسا‌‌ همان...

شهرنوش پارسی‌پور - دیدیم که «کوون» وجه مادینه‌ی حضور است و صفت ویژه‌ی آن فروتنی. اینک ببینیم تفسیر خط‌های...

شهرنوش پارسی‌پور - این هفته به معرفی دومین «شش‌خطی یی جینگ»، «کاون» یا «کوون» می‌پردازیم. جیمز لگه این شش‌خطی...

شهرنوش پارسی پور - در اینجا به تفسیر «شش‌خط» می‌پردازیم. در ریختن سکه‌ها ممکن است شماره‌های شش و ۹...

گفت‌وگو منیره برادران با شهرنوش پارسی‌پور - وقتی کتاب خاطرات زندان منیره برادران با عنوان «یک حقیقت ساده» در...

منیره برادران ـ  زندان چهارراه قشرهای مختلف جامعه است. این واقعیت در زندان‌های سیاسی سال‌های اول انقلاب مصداق بیشتری...