شهرنوش پارسی پور

عترت از پتياره‌هاى بابا تيسمار حرف مى‌زند و شوهرش را مى‌خنداند. عاقبت اما متوجه مى‌شود كه بدون او نمى‌تواند...

آرين اشكانى ديوانه‌وار عاشق «آذرماه» شده، فروغ اما عاشق آرين اشكانى شده. اين گرفتارى فروغ است.

آرين اشكانى نام «آذرميدخت» را براى فخرى انتخاب مى‌كند. تيمسار نبيلى هم در این میان عازم آمريكا مى‌شود...

الياس خان كه نگران رخنه كردن كمونيست‌ها به كوره‌پزخانه است يك ميهمانى مى‌دهد تا دوستان پان ايرانيست‌اش را به...

الياس خان از عبدالله و فتح‌الله دعوت مى‌كند تا به كوره پزخانه بروند. در آنجا به اطلاع آنها مى‌رساند...

دو روز پس از مراسم ازدواج نير و دكتر اعتماد آنها به بيمارستان بازگشتند. همه تبريک مى‌گفتند و درخواست...

مجلس عروسى دكتر اعتماد و نير ادامه دارد. عزت و سپهدار متوجه مى‌شوند كه به راستى در جمع كمونيست‌ها...

دكتر اعتماد كه در زمان زندانى بودنش همسر خود را به دليل بيمارى سرطان از دست داد پس از...

عترت براى دیدن شوهرش به رضائیه مىرود و او را در بیمارستان شوروى‌ها پیدا مى‌کند، در حالى‌که یک پاى...

الياس خان پس از آن كه كاملاً در تهران مستقر مى‌شود به جست‌وجوى برادران پدرى‌اش مى‌رود و آنها را...

الياس خان موفق مى شود با پياده حركت كردن به سوى تهران برادرش را پيدا كند. او خود را...

نادر پس از شش ماه غيبت به ديدار الياس خان آمده. او با اندوه به عمويش اطلاع مى دهد...

جشن تولد بهين است. فخرى كه احساس بزرگى مى‌كند سيگارى از خواهرش مى‌گيرد تا برود يواشكى دود كند.

جشن تولد بهين پنج ساله است. اشرف‌السادات و فروغ به خانه خانم لقا مى‌روند تا همگى با هم به...

نير براى ديدن بچه‌هايش به خانه‌ى خانم لقا مى‌رود. عزت او را كه پرستار است تحقير مى‌كند، اما در...

ایران در آستانه جنگ جهانی دوم قرار دارد. دکتر اعتماد گرایش‌های چپ دارد وبرای همین در بیان عقایدش محتاط...

انم لقا و اشرف السادات مجبور مى شوند به مدرسه بروند تا براى خانم تقوى مدیر دبستان درباره ادعاى...

از ۲۶ مرداد ۱۳۹۲مجموعه برنامه‌های

«گالیسیا... کی می‌رسد باران؟» با عنوان فرعی «نقل کوشش‌های مردم «ناهی» برای کشاندن باران به زمین در سومین، چهارمین...

ادامه نبرد سهراب و گردآفرید