شهروز رشید

احمد خلفانی - تنها در صورتی که اثر به کنش تبدیل شود و در واکنش محض نماند، از زمان...

احمد خلفانی – با خواندن آثار شهروز رشید درمی‌یابیم که او از خاک نیامده که به خاک برگردد. او...

«مرثیه‌ای برای شکسپیر»از آخرین آثار اوست. این رمان درباره یک ایرانی از دنیا بریده ساکن برلین است که در...

کاظم کردوانی: شهروز رشید «دلبسته و پژوهنده‌ی بی‌آرام جلوه‌های گوناگون فرهنگ جهانی» بود و از دست رفتنش «ضایعه‌ای بزرگ...

گزارشی از بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

ما شعر را برای خوانندگان و کتاب‌ها می‌نویسیم، به همین خاطر، هیچ کتابی چندش‌آور یا خطرناک نمی‌شود.کتاب‌ها، خوب‌اند یا...