شهروندان آمریکایی زندانی در ایران

مایکل آر وایت برای دیدن دوست دخترش به مشهد سفر کرده بود که سر از زندان وکیل‌آباد درآورد. او...

#نزار_زکا، شهروند لبنانی محبوس در #زندان_اوین در اعتراض به شرایط خود در #زندان دست به #اعتصاب_غذا زده. این #زندانی_سیاسی...

وکیل شهروند لبنانی دارای کارت اقامت آمریکا اعلام کرده که موکل او به سرطان روده مبتلاست، خون سرفه می‌کند...