شهرک سعیدی کرمان

مسائل و مشکلات مربوط به حاشیه‌نشینی در ایران پردامنه است و تخریب خانه‌های غیر مجاز حاشیه شهرها معمولاً درگیری...

دادستان کرمان دستور تخریب آلونک‌های شهرک سیدی کرمان را صادر کرده بود. آلونک‌نشینان در اعتراض به تخریب سرپناهشان جاده...

گروهی از حاشیه‌نشین‌های شهرک سعیدی کرمان، جاده کرمان–کوهپایه را مسدود کردند.