شهرک های يهودی نشين

با اوج گرفتن تنش‌ میان فلسطینی‌ها و اسراییلی‌ها، مسجدی در روستای مغیر توسط شهرک نشینان به آتش کشیده شد....

هنوز يک روز از پذيرش فلسطين به‌عنوان "کشور ناظر غيرعضو" در سازمان ملل نگذشته است که دولت اسرائيل اعلام...