شهریار مندنی پور

در برابر وسوسه باز کردن پلک‌ها مقاومت ‌کرد. این حالت برایش مثل تاخیر انداختن تخلیه جنسی بود؛ و باعث...

بریده ای از تازه‌ترین رمان نویسنده نام‌آشنای ایرانی که به ترجمه سارا خلیلی توسط انتشارات «سیمون اند شوستر» منتشر...

غربت، خودسانسوری، رفتارهای دوگانه و انقلاب ایران. اینها موضوعاتی بود که در میزگرد «مدرنیته و ایران» با امیر...

«شرق بنفشه» اثری‌ست آشنا برای خواننده اهل کتاب. رمان تن تنهایی در ادامه این کتاب نوشته شده. پاره‌ای...

همایشی در دانشگاه استنفورد درباره هوشنگ گلشیری برگزار شد. یکی از سخنرانان شهریار مندنی‌پور بود. متن سخنرانی او پیرامون...