شهر باستانی شوش

فرمانداری شوش برای ساختن زیرگذر در ورودی شهر باستانی، دستور گودبرداری شبانه را بدون اطلاع میراث فرهنگی صادر کرده...

فعالان فرهنگی در خوزستان می‌گویند سازمان میراث فرهنگی ترک‌های این قلعه تاریخی را با گچ و کاهگل مخفی کرده...

توانایی اندک بسیاری از ادارات میراث فرهنگی در استان‌های مختلف، باعث صدور مجوزهای ساخت و ساز غیر کارشناسی در...

سازمان میراث فرهنگی قصد دارد امسال شهر شوش را به سازمان یونسکو معرفی کند، اما به گفته باستان‌شناسان این...