شهر ری

با تصویب مسیر عبور خط ۶ متروی تهران از زیر چند بنای کهن در شهر ری، از جمله برج...

فاضلاب شهری و اثر آن بر محیط زیست

چشمه‌علی قسمتی باستانی از شهر ری است که قدمتی هشت هزار ساله دارد. نام باستانی این چشمه سورینى است...

فاطمه باقری‌نژادیان‌فرد ، دختر يک نماينده اصلاح‌طلب پيشين مجلس ايران هفته گذشته به قتل رسيده است.

 

وی دختر محمدباقر باقری‌نژادیان‌فرد،...