شهر سوخته

سرپرست هیأت باستان‌شناسان «شهر سوخته» می‌گوید با آغاز دوره تازه کاوش‌ها اطلاعات بیشتری از زندگی اجتماعی مردم و بیماری‌های...

موضوع پانزدهمین فصل کاوش، بخش اداری «شهر سوخته» در دوره آخر استقرار آن در سال‌های ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰...

سازمان میراث فرهنگی ایران پول و اعتبار لازم برای شارژ کردن کپسول‌های آتش‌نشانی واقع در این مجموعه میراث جهانی...

در «شهر سوخته» گور یک جوان محکوم به اعدام کشف شده است. گور او از نخستین نشانه‌های اعدام در...

پس از ثبت «شهر سوخته» به عنوان هفدهمین محوطه فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، دادستانی استان سیستان...

ثبت در میراث جهانی یونسکو

محوطه باستانی «شهر سوخته» در ایران به عنوان هفدهمین محطوه فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

نشست «کمیته میراث جهانی» در حالی آغاز می‌شود که مشخص نیست ایران بتواند محوطه باستانی «شهر سوخته» را...