شورای تأمین استان

مسعود جعفری‌نسب، فرمانده انتظامی مازندران خبر داده که ۴۰۰ دوربين با اهداف پليسی و امنيتی در اين استان نصب...