شورای سیاست گذاری ائمه جمعه

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ایران گفته آخرین نماز جمعه هاشمی را «با چنگ و دندان» کنترل کردند.

پس از ابراز نگرانی هفته