شورای شهر

علی افشاری- نتیجه انتخابات هیات‌رئیسه تصویر روشنی از آرایش نیرو‌ها در شورای شهر نمی‌دهد و معلوم نیست اصلاح‌طلبان با...

نینا سیاهکالی مرادی، زن ۲۷

احسان مهرابی- با معرفی کابینه روحانی، انگار دولت هاشمی رفسنجانی به طرز غریبی در حال تکرار است. البته اگر...

مرتضی طلايی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: "تشکيل زندگی‌های مجردی توسط دختران و پسران دانشجو  در تهران افزايش يافته...