شورای شهر شیراز

در تجمعی اعتراضی، گروه‌های مختلفی از شهروندان شیرازی زنجیره‌ای انسانی به دور «باغ فرزانه» در مرکز شهر شیراز تشکیل...

سعيد موسوی و فاطمه هوشمند دو عضو شورای شهر شيراز به اتهام "دریافت رشوه" به حبس محکوم شدند.

 

خبرگزاری دانشجويان...