شورای شهر یزد

سپنتا نیکنام هم سکوت خود درباره تعلیق عضویتش در شورای شهر یزد را شکسته و گفته آیا اصرار کسانی...

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی سپنتا نیکنام را به دلیل مذهبش از عضویت در شورای شهر یزد محروم...

در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر، فهرستی اصلی اصلاح‌طلبان معروف به «لیست امید» توانسته در شهرهای بزرگ اکثریت آرا...