شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان

«شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان» بیانیه ملتمسانه‌ای منتشر کرده است که در آن از شورای نگهبان خواسته در رویه...