شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان

منتجب‌نیا بر خلاف شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مخالف تعامل با شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به رهبری عارف بوده‌....

در این فهرست نام کاندیداهای مورد اصلاح‌طلبان در استان‌های تهران، قم، خراسان رضوی، ایلام و سمنان نیامده است اما...