شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان

محسن رهامی، عضو شورای «هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب» پس از دیدار شب گذشته با علی خامنه‌ای نامزد شد. جهانگیری به...

دفتر محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه اعلام...