شورای عالی مجازی

شورای عالی مجازی برای انحصاری کردن اینترنت و برقراری نظام تبعیض در فضای مجازی طرحی به مجلس ارائه داده....

رضا صالحی امیری وعده داده است که به زودی مصوبه شورای عالی مجازی برای نظارت بر فعالیت جوانان و...

آیت‌الله علی خامنه‌ای اعضای شورای عالی مجازی را برای یک دوره چهار ساله تعیین کرد. مبارزه با اطلاع‌رسانی...

نیروهای حراست وزارت ارتباطات و