شورای نگهبان و بحث رجل سیاسی

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس می‌گوید به‌زودی نشست مشترک مجلس و شورای نگهبان برای نهایی‌کردن مصادیق رجل سیاسی...

سخنگوی شورای نگهبان که چند روز قبل گفته بود «يعني مشکل کشور فقط همين رياست جمهوري زنان است؟» به خبرگزاری...