شورای همکاری خلیج فارس

ایران به‌شدت شورای همکاری خلیج فارس را به‌دلیل آن‌که حزب‌الله لبنان را «تروریست» خوانده است، مورد انتقاد قرار داد...

شش کشور پادشاهی شورای همکاری خلیج فارس (GCC) گروه شیعه حزب‌الله لبنان را به‌عنوان یک گروه «تروریستی» شناخت.

وزیر امور خارجه عربستان درباره اینکه کشورش چه اقدامات دیگری علیه ایران انجام خواهد داد توضیح نداد اما اشاره...

جنگ سرد تهران و ریاض سه دهه پیشینه دارد اما کارت‌های عربستان برای مقابله با ایران ناچیز است....

ایرج ادیب‌زاده- اوباما در کمپ‌دیوید رژیم ایران را عامل «بی‌ثباتی خاورمیانه» معرفی کرد. در بیانیه کشورهای شرکت‌کننده هم...