شورشیان حوثی

به‌ گزارش خبرگزاری رسمی یمن (صبا)، در ازای تخلیه کاخ ریاست جمهوری توسط شورشیان شیعه، پیش‌نویس قانون اساسی جدید...

شورشیان به دنبال یک درگیری کوتاه با گارد حفاظت، موفق شده‌اند وارد کاخ شوند. در حال حاضر افسران گارد...