شورش زندانیان

بنا به گزارش تازه اطلس زندان‌های ایران، در جریان شورش زندان شیبان اهواز در فروردین ماه سال جاری پنج...

زندانیان زندان همدان در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی‌شان پتوها را به آتش کشیدند. دادستان همدان می‌گوید: هیچ...

صدها زندانی بیش از ۱۲ ساعت کنترل بخش‌هایی از زندان بیرمنگام را در دست گرفتند و اسناد و پرونده‌های...

فعالان حقوق بشر در ايران از اعدام دسته‌جمعی در زندان قزل‌حصار و شورش زندانیان این زندان خبر داده‌اند. چند...