شوشتر

روستاهای حاشیه دز در محاصره آب قرار گرفتند. اهواز و سوسنگرد در خطرند. برای انحراف مسیر آب کانال شرکت...

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صبح دوشنبه ۲۳ مهر کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به عدم پرداخت ۶...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز شنبه ۱۲ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...

مدیر پایگاه جهانی شوشتر علت ریزش بخشی از این سازه‌های آبی- تاریخی را عدم رعایت نکات ایمنی و همچنین...

شماری از شهروندان عرب شهرستان شوشتر که گفته می‌شود اغلب سنی هستند از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند....

اين کودک، توسط شهروندان در پارک مطهری شوشتر، درحالی مورد شناسايی قرار گرفت که هر روز صبح زود به...

اهالی صالح‌شهر واقع در شهرستان