شکاف طبقاتی ایران

دهک دهم در سال ۹۶، ۵۷ برابر دهک اول برای آموزش هزینه کرده است. نسبت هزینه سلامت این دو...

هزینه تفریح خانوارهای دهک نخست درآمدی در یک دوره ۱۰ ساله نصف شده است. این گروه در سال ۵۷...

شوراهای صنفی دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار الغای «طرح استثماری کارورزی» و لغو تبعیض‌های جنسیتی و جغرافیایی شدند....

۶۰ درصد فارغ التحصیلان و پذیرفته شدگان دانشگاه‌های دولتی ایران از دهک‌های پردرآمد جامعه هستند و نیمی از کودکان...

قیمت مسکن و نرخ اجاره در ایران روز به روز افزایش می‌یابد و یافتن خانه هم دشوارتر می‌شود، خانوارها...

جمعیت فقرا در ایران به سرعت افزایش می‌یابد. دولت در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت می‌کند و بنگاه‌های نظامی و...

خانوارهای دهک درآمدی اول برای خانه‌دار شدن باید ۳۶ سال انتظار بکشند و حدود ۴۸ درصد از درآمد سالانه...

افزایش هزینه‌ها خانوارهای ایرانی را ناچار کرده از تفریح خود بزنند. نیمی از جامعه برای ورزش هزینه نمی‌کند، ...

شکاف طبقاتی و نابرابری در سایه اقتصاد انگلی و مافیایی در ایران به مرحله انفجار رسیده است. بر اساس...

همزمان با کاهش ۷۰ درصدی پروانه ساخت آپارتمان‌های مسکونی، پروانه ساخت مجتمع‌های تجاری در تهران ۱۰۸ درصد افزایش یافته...