شکایت از پزشکان

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران صبح سه‌شنبه ۲۹ بهمن از تشکیل ۲۲ هزار پرونده «قصور پزشکی» در...

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل پزشکی قانونی ایران بیشترین شکایات مربوط به متخصصان زنان و...