شکسته شدن سد در برزیل

فرو ریختن دیواره یک سد در ایالت میناس جرایس #برزیل، دست‌کم ۵۰ کشته و حدود ۲۰۰ مفقود‌الاثر بر جای...