شکنجه نوجوان افغانستانی در قشم

مختار وفایی- شکنجه نوجوان افغانستانی در قشم یکی از هزاران اتفاق مشابهی است که برای بسیاری از کارگران مهاجر...

رئیس دادگستری استان هرمزگان گفته است ضاربان نوجوان ۱۶ ساله افغان دستگیر شده‌اند و در بازداشت هستند.