شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان

شورای عالی اتحاد امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان را برای یک دوره پنج ساله دیگر، به عنوان...