شیخ مقصود

پولات جان- سقوط حلب همزمان به معنی پایان پروژه اپوزیسیون و برداشته شدن ماسک از چهره زشت اربابان اپوزیسیون...

گروه‌های مخالف بشار اسد پیشتر اعلام کرده بودند که حملاتشان به این منطقه در پاسخ به تلاش‌هایی است که...