شیدا جاهد

شیدا جاهد، خواننده موسیقی ملی ایران شامگاه ۹ اسفند در پی بیماری سرطان در بیمارستان لاله تهران درگذشت. او...

شیدا جاهد خواننده ممنوع از کار موسیقی سنتی ایرانی که برای بازخوانی تصنیف‌های علی اکبر شیدا شهرت دارد شامگاه...

شیدا جاهد – خواننده موسیقی سنتی ایرانی - که برای بازخوانی تصنیف‌های علی اکبر شیدا شهرت دارد، از شامگاه...