شیدا محمدی

«روایتی از ادبیات فارسی در تبعید» در ۱۴ مجلد و در ۸ هزار صفحه حاصل پژوهش ملیحه تیره‌گل است....

کلاغ ها و بادام ها/و باد که خطوط را از کف دستانم می ربود/و تَرَنُمی که فرو می...

اعتراضات سراسری در دی ۹۶ جامعه مستقل ادبی در خارج از ایران را تکان داده. مجموعه شعری که به...