شیده رحمانی

از ملیحه نیکجومند علاوه بر کارنامه هنری، دو عکس از تظاهرات مخالفت با حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ به...

لیلی نیکونظر- میان عکس‌های سیاه و سفید یک نمایشگاه عکس در لندن به نام «شاهد ۱۹۷۹»، دو عکس مشابهِ...