شیریندخت دقیقیان

کبری قاسمی – "خرمگس" به سقراط روشنگر و مباحثه‌‌گر اشاره دارد، به "خرمگس آتن". گفت‌وگو با خانم شیریندخت...

شیریندخت دقیقیان – ترجمه مقاله تأثیرگذار آیزیا برلین، نظریه‌پرداز اجتماعی روسی-انگلیسی، درباره آزادی (۱۹۵۸) در معنای منفی و مثبت...