شیشه فلوت قزوین

کارخانه طی یک سال اخیر با مشکلات مواجه شده است. کارگران شیشه فلوت گفته‌اند شرکت به جای پرداخت مطالبات...