شیمون پرز

استیو لینده، سردبیر روزنامه «اورشلیم پست» می‌نویسد، در گفت‌وگویی که با رئیس‌جمهوری سابق اسرائیل داشته، پرز خواسته بوده که...

شیمون پرز که از روز تشکیل اسرائیل در تمام مسندهای سیاسی از جمله ریاست جمهوری و نخست‌وزیری خدمت کرد...